Tipy na výlet

Kovárna v Těšanech

Kovárna v Těšanech je ojediněle zachovalým objektem řemeslnické dílny ve spojení s hospodářským a obytným stavením z konce 17. století.

Bojiště bitvy u Slavkova

Žuráň (cca 25 km S od Těšan)
Na katastru obce Podolí. Nejznámější a historicky nejcennější lokalita na bojišti bitvy u Slavkova. Odtud řídil Napoleon první fázi bitvy. Stojí zde i kubistický památník s bronzovou plastickou mapou bojiště od Ing. arch. V. Kerharta zr. 1930.

Santon (cca 25 km S od Těšan)
Pahorek západně od obce Tvarožná, opěrný bod francouzského dělostřelectva. Kopie fr. polního děla, kaple Panny Marie z r. 1832 s pamětními deskami fr. generálů, pomník padlých vojáků.

Mohyla míru (cca 15 km SZ od Těšan)
Na návrší jižně od obce Prace byl v r. 1909-12 vybudován secesní památník. Postaven jako nadčasové memento všem válkám. V podzemí je umístěno ossarium s uloženými ostatky padlých.

Slavkov (cca 25 km S od Těšan)
Monumentální barokní zámek z přelomu 17. a 18. století, ojedinělé stavební prvky, fresková výzdoba. Rozsáhlá obrazárna a expozice "bitvy tří císařů" u Slavkova.

Stará pošta (cca 25 km S od Těšan)
Dědičná pozořická pošta z roku 1785. Po Bitvě u Slavkova zde císař Napoleon přijal rakouského velvyslance s žádostí o mír.

Klobouky u Brna

(cca 10km V od Těšan)
Dřevěný větrný mlýn, barokní zámek.

Rajhrad

(cca 20km Z od Těšan)
Benediktinský klášter - nejstarší na Moravě,založený v 11. stol. knížetem Břetislavem. Významný především barokní přestavbou podle projektu Jana Santiniho Aichla. Kostel sv. Petra a Pavla s poutní kaplí p. Marie, vyzdobený nástropní malbou J. Etgense.

Pálava

(cca 30km J od Těšan)
CHKO Pálava